Haly 1 a 2

obsazené
dvoulodní železobetonový objekt
rozloha 2×1 137 m2, výška 12,95 m
dva mostové jeřáby 12,5 t
podrobný popis hal

Hala 3

obsazená
železobetonový objekt
rozloha 1 395 m2, výška 5,48 m
mostový jeřáb 32 t
podrobný popis haly

Hala 4

obsazená
železobetonový objekt
rozloha 1 164 m2, výška 12,70 m
mostový jeřáb 20 t
podrobný popis haly

Haly 5 a 6

volné
dvoulodní železobetonový objekt
rozloha 3 093 m2, výška 13,00 m
mostové jeřáby 20 t, 8 t
podrobný popis hal

Hala 7

obsazená
železobetonový objekt
rozloha 1 156 m2, výška 12,15 m
mostový jeřáb 20 t
podrobný popis haly

Haly 8 a 9

hala 8 volná
ocelový objekt
rozloha 1 284 m2, výška 10,45 m
částečně zateplený
podrobný popis hal

Hala 10

obsazená
ocelový objekt
rozloha 562 m2, výška 5,80 m
rozvod el. energie (400 V / 230 V)
podrobný popis haly

Dílny 12

obsazenost 50 %
betonový objekt
rozloha 813 m2, výška 5,48 m
čtyři oddělené sekce
podrobný popis dílen


Venkovní mostový jeřáb

k dispozici
rozloha 4 080 m2
délka dráhy 170 m
rozpětí 24 m
nosnost 28 tun
podrobný popis jeřábu


Garáže NA

obsazenost 22 %
železobetonový objekt
rozloha 936 m2, výška 5,90 m
garáže pro nákladní automobily
podrobný popis garáží

Garáže OA

volné
jednopodlažní zděný objekt
rozloha 388 m2, výška 3,05 m
deset oddělených sekcí
podrobný popis garáží


Administrativní budova

volná 2 podlaží
podsklepený objekt
rozloha 3 059 m2, výška patra 3,30 m
4 nadzemní podlaží
podrobný popis budovy

SUTOR Global Industries SUTOR Global Telecom SUTOR Global Real Estate SUTOR Global Chemical & Renewables