Dílny 12

Jednopodlažní halový objekt o rozloze 812,80 m2 a výšce 5,48 m, rozdělený do čtyř vzájemně oddělených sekcí se samostatnými vstupy, resp. vjezdy. Součástí objektu je provozní kancelář včetně sociálního zařízení a elektrokotle.

SUTOR Global Industries SUTOR Global Telecom SUTOR Global Real Estate SUTOR Global Chemical & Renewables