Zóna SUTOR

Zóna SUTOR | Mostecká průmyslová zóna

Zóna SUTOR o rozloze 105 000 m2 (původně „areál Ležáky“) se nachází mezi obcí Most a Litvínov-Záluží, u sjezdu ze silnice č. 27. Rozlohy jednotlivých objektů se pohybují od 110 m2 (sklady) po 3 100 m2 (haly). Součástí zóny je funkční biologická čistička odpadních vod, požární nádrž, věžový vodojem pitné vody a vlastní výměníková stanice. Jsou zde vybudované zpevněné komunikace, odstavné, manipulační a parkovací plochy. V areálu je zajištěn rozvod elektrické energie. Celý areál je oplocen, střežen kamerovým systémem a zabezpečen EZS s napojením na pult centrální ochrany. Fyzickou ostrahu zajišťuje bezpečnostní agentura, která provádí pravidelné kontrolní obchůzky celého areálu.

SUTOR Global Industries SUTOR Global Telecom SUTOR Global Real Estate SUTOR Global Chemical & Renewables